DENTAL CLINIC 110 sq.m

A small cozy clinic is located on a territory of residental building. The main task of the designers was to create a quiet and relaxing atmosphere necessary for the dental clinic, so there have been used very quiet colors in the decoration of the premises and the maximum of wooden elements in the lobby.


Margarita

Բարև Ձեզ, իմ բնակարանը մոտ100քմ է, ես ցանկանում եմ ներքի դիզայն, ինձ հետաքրքրում է գները Ձեր ծառայությունների? նախապես շնորհակալություն

Margarita

Բարև Ձեզ, իմ բնակարանը մոտ100քմ է, ես ցանկանում եմ ներքի դիզայն, ինձ հետաքրքրում է գները Ձեր ծառայությունների? նախապես շնորհակալություն

Whoops, looks like something went wrong.